Oppgave futurum (fremtid)

Sett inn det som passer best: "skal" eller "kommer til å".