Oppgave med determinativet «slik»

Sett inn «slik», «slikt» eller «slike».