Preteritum av svake verb

Velg riktig form i fortid.